Otomotiv parçalarının 0.025 mm hassasiyet ile ilerlemesini ve 1 kg hassasiyet ile kuvvetinin ölçülüp malzeme özellikleri ve görsel uygunluğa göre üretimin %100 kontrol edilip doğrulandığı test cihazıdır.

Bu test cihazı elastomer karakterli otomotiv süspansiyon sistemi burçlarının seri imalat koşullarında testinin yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Cihaz, üretilen burçlarda herhangi bir deformasyon olup olmadığını, yapışmanın olup olmadığını ve standart yüklerdeki esneme değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Test cihazının çalışma prensibi şöyledir; burç dış borusundan alt kalıba sabitlenir ve iç boruya belirlenen yük uygulanır. Test cihazına kabul veya red komutu verilerek işlem sonlandırılır. Kabul/red aşamasında 2 hususa göre karar verilir. Birincisi operatör tarafından göz ile yapılan kontroldür. Bu kontrolde kauçuk ve metal arasındaki yapışma gözlenebilir ve kauçuktaki yırtılmalara bakılabilir. İkincisi ise belirlenen 2 yük arasındaki esneme miktarı test cihazı tarafından kontrol edilerek red verilebilir. Örneğin test yükünün 600 kg olduğunu varsayalım, 50 kg ve 550 Kg arasındaki yük altında ilerleme ölçülür. Bu değer bahsi geçen ürün için verilen değer ile karşılaştırılır. Eğer belirlenen ilerleme miktarının üstünde bir değer çıkmış ise makine otomatik olarak ürüne red verir ancak ilerleme değeri belirlenen sınırın altında ise cihaz tepki vermez, bu noktada operatör ürünü göz ile kontrol ederek cihazın kabul veya red butonuna basarak karar verir.

Cihazın reçete özelliği ile daha önceki bütün ürünler aynı şartlarda test edilebilir. İstenildiği durumda test değerleri cihaz ekranı arkasında yer alan USB ye excel olarak kaydedilerek sonuçlar saklanabilir.

Test cihazının koç hareketlerinde yük ve hızı 3 farklı bölgede kontrol edilebilmektedir. Birincisi boşta inme, ikincisi test anında ve üçüncüsü ise koçun yukarıya kalkma anındadır. Bu bölgeler için hız ve yük ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

Test cihazında el koruma sistemi vardır. Test kabininin girişinde bulunan ışık bariyeri ile el koruması sağlanmaktadır.

Cihaz üzerinde bulunan loadcell (yük hücresi) ile anlık yük ölçümü yapılmaktadır. Mesafe ölçümü ise 0,025 mm hassasiyetinde değer okuyabilen bir lineer cetvel mevcuttur. Bu cihaz ile yük altında mesafe kontrolüne bağlı olarak ürün karakterizasyonu yapılabilmektedir. Örneğin OEM parçanın yük altında ilerlemesi ile üretilen ürünlerin yük altındaki ilerlemesi karşılaştırılarak esneme kabiliyetleri değerlendirilebilir.

Bu cihaz için önerilen bakım şöyledir; vidalı milin her 3000 çevrimde yağlanması gerekmektedir. Cihaz yazılım üzerinde her 3000 de bir durdurma komutu girilmiştir. Duran cihaz tekrar çalıştırabilmek için yetkili kişi tarafından şifre girilmesi gerekmektedir.